.

Max Life

Wij bieden hulp voor mensen die tijdelijk of duurzaam niet in staat zijn hun eigen belangen te behartigen. Wij helpen bij uw financiën, schulden en/of zorgregie.

Voor zorgverleners

U bent als begeleider vanuit een zorginstelling, maatschappelijk werk of een andere relatie bij uw cliënt betrokken. Bent u vaak degene die de problemen bij uw cliënt heeft gesignaleerd. Wij werken graag met u samen.

Zorgverlener ? Lees meer

 

Bij schulden

Schuldenbewind. Er is sprake van problematische schulden als iemand niet meer aan zijn lopende betalings-verplichtingen kan voldoen en er schulden ontstaan die niet meer kunnen worden afbetaald met behulp van een betalingsregeling.

Schulden ? Lees meer

Door onze kwaliteit en ervaring zijn uw belangen bij ons in goede handen. Wij beiden de volgende oplossingen voor u:

Bewindvoering
Budgetbeheer
Schuldenbewind
Mentorschap

Voor meer informatie, kijk op betreffende pagina’s

Neem voor snelle hulp vrijblijvend contact op : info@maxlifecoaching.nl

Bellen kan ook 0620 941 708.

Of via het Contactformulier: