.

Bewindvoering

Met Bewindvoering zorgen voor financiële stabiliteit en het creëren van rust.

Bewindvoering, ook wel Beschermingsbewind genaamd, is onder andere voor mensen die (tijdelijk) niet meer in staat zijn hun eigen financiële belangen te behartigen. Dit kan o.a. worden aangevraagd door: uzelf, uw partner, familieleden.

Werkwijze aanmelding
Een aanvraag via Maxlife, begint met een aanmelding via de mail, telefonisch of via de contactformulier op de site. Vervolgens nemen wij contact met u op voor een kennismaking. Tijdens deze kennismaking bekijken we uw situatie. Daarnaast vertellen we wat beschermingsbewind inhoudt. Omdat wij goed begrijpen dat Beschermingsbewind zeer ingrijpend is, hechten wij veel waarde aan wederzijds vertrouwen. Wij komen vervolgens bij u langs om alle gegevens te verzamelen en alles uit te leggen. De gemaakte afspraken op papier vastgelegd en deze worden verstuurd naar de kantonrechter.

Als de rechter akkoord is  dan gaat de bewindvoerder van Maxlife voor u aan de slag. Er wordt een boedelbeschrijving van alle goederen die onder bewind staan opgesteld. De cliënt mag vanaf dan zelf geen beslissen nemen over zijn financiën en bezittingen. Er wordt in onview kasboek aangemaakt waar ten alle tijden u de situatie kunt bekijken. Gezamenlijk stellen we een budgetplan op en worden er afspraken gemaakt met eventuele schuldeisers.

Werkzaamheden bewindvoerder
De bewindvoerder van Maxlife beheert alles wat onder bewind is gesteld en voert hier de administratie over. De financiële huishouding wordt op orde gesteld en de benodigde voorzieningen, zoals toeslagen en bijzondere bijstand aangevraagd. Tevens zorgt de bewindvoerder ervoor dat de inkomsten in de eerste plaats worden gebruikt voor het betalen van de vaste lasten betaald en het levensonderhoud. Wij stellen een budgetplan op en doen de belastingaangifte Box1. Bij schulden, wordt hiervan een overzicht gemaakt en indien mogelijk een betalingsregeling getroffen. Bij problematische schulden, begeleiden we u naar de gemeentelijke schuldhulpverlening.