Disclaimer

Disclaimer voor www.maxlifebewindvoering.nl

Max life coaching en bewind (Kamer van Koophandel: KVK 64503674), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.maxlifebewindvoering.nl publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen

Max life coaching behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.maxlifebewindvoering.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Max life coaching spant zich in om de inhoud van www.maxlifecoaching.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.maxlifebewindvoering.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Max life coaching.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.maxlifebewindvoering.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.maxlifebewindvoering.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Max life coaching en bewind nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen