.

Mentorschap

Mentorschap voor ondersteuning waar hulp nodig is bij beslissingen op het persoonlijk vlak.

De mentor treedt op namens de client als deze niet meer over persoonlijke zaken kan beslissen. Het kan hier dan gaan om mensen met dementie, mensen met een verstandelijke  beperking, comateuze mensen of mensen met psychiatrische problematiek. Dit gaat altijd over zorgverlening, zoals begeleiding, behandeling, verpleging en verzorging. De mentor ondersteund u bij het nemen van beslissingen en geeft raad waar nodig. Mentorschap moet formeel worden uitgesproken door de  kantonrechter.

Werkzaamheden mentor

De mentor is geen eerstelijns hulpverlener, maar een regisseur van de zorg voor de client. De mentor stelt bijvoorbeeld het zorgplan vast, maar de uitvoering van de zorg behoort niet tot de taken. De mentor neemt zoveel mogelijk in overleg met de cliënt, de beslissingen. Als iemand bijvoorbeeld moet kiezen tussen wel of niet zelfstanding blijven wonen. De mentor regelt dan bijvoorbeeld een passende woonzorginstelling of juist zorg aan huis. Tevens behoren ook de meer persoonlijke vraagstukken tot de taken van de mentor, zoals advies bij echtscheiding of bijvoorbeeld omgang met bepaalde mensen.

Werkwijze aanmelding

Een aanvraag via Maxlife coaching en bewind, begint met een aanmelding. Hierna nemen wij  contact met u op voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kijken we samen wat uw gewenste doel is. Daarnaast vertellen we wat Mentorschap inhoudt en kijken we of er een klik is. Omdat wij goed begrijpen dat Mentorschap behoorlijk ingrijpend is, hechten wij veel waarde aan wederzijds vertrouwen. Indien u een goed gevoel heeft bij ons, dan leggen we de gemaakte afspraken op papier vast. Hierna sturen wij de benodigde gegevens naar de kantonrechter.

Is de rechter akkoord, dan gaat de mentor van Maxlife coaching en bewind voor u aan de slag. Wij schrijven alle instanties aan waar de cliënt een zorgrelatie mee heeft en zorgen dat deze post voortaan naar ons wordt gestuurd. Tevens worden wij direct geïnformeerd bij belangrijke wijzigingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn van de cliënt. Tijdens het mentorschap is de betrokkene handelingsonbevoegd in aangelegenheden betreffende zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor bewaakt de niet-vermogensrechtelijke belangen van de betrokkene.