Kan mijn bewindvoering beëindigd worden?

Beschermingsbewind kan worden beëindigd, door tijdsverloop bij benoeming voor bepaalde tijd. Tevens eindigt het, indien u na verloop van tijd uw belangen weer zelf kan behartigen. Verder eindigt het bewind van rechtswege als de cliënt overlijdt. Beëindiging geschiedt door een verzoek in te dienen bij de kantonrechter.

Bij overlijden van de bewindvoerder beëindigd de beschermingsbewind ook. U kunt er dan voor kiezen om verder onder bewind te gaan met een andere bewindvoerder van Max life Coaching en Bewind. Deze is bekend met onze normen en waarden. Uw merkt hier verder niets van mede omdat uw administratie blijft waar die is.