Kan mijn mentorschap beëindigd worden?

De duur van het mentorschap verschilt. Dat kan een paar maanden zijn, maar ook jaren. Een mentorschap kan om verschillende redenen eindigen. Bijvoorbeeld wanneer daar geen noodzaak meer toe is of een eindtijd is vastgesteld. Ook kan het zijn dat de mentor niet meer in staat is de belangen van een ander te behartigen. U kunt er dan voor kiezen om verder te gaan met een andere mentor van Max life Coaching en Bewind. Deze is bekend met onze normen en waarden. Wanneer één van de partijen het mentorschap wil beëindigen, moet hij of zij dit aanvragen bij de kantonrechter.

Leave a Comment