Voor wie is bewindvoering?

Bewindvoering, ook wel Beschermingsbewind genaamd, is onder andere voor mensen die (tijdelijk) niet meer in staat zijn hun eigen financiële belangen te behartigen. Het moet voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt van uw persoonlijke fysieke of mentale situatie.