Voor wie is mentorschap?

De mentor treedt op namens de cliënt als deze niet meer over persoonlijke zaken kan beslissen. Het kan hier dan gaan om mensen met dementie, mensen met een verstandelijke beperking, comateuze mensen of mensen met psychiatrische problematiek. Dit gaat altijd over zorgverlening, zoals begeleiding, behandeling, verpleging en verzorging. De mentor ondersteund u bij het nemen van beslissingen en geeft raad waar nodig.

Leave a Comment