Wanneer vraagt u mentorschap aan voor een cliënt?

U kunt mentorschap aanvragen voor meerderjarige cliënten die tijdelijk of volledig wilsonbekwaam worden beschouwd. Een cliënt is wilsonbekwaam als hij:

De informatie over zijn ziekte of de behandeling niet kan begrijpen, niet in staat is om zelf een besluit te nemen, en/of de gevolgen van een eventueel genomen besluit niet kan overzien.

Bij de bepaling van de wilsonbekwaamheid kan de zorgaanbieder rekening houden met (het samenspel van) de volgende onderwerpen:

De ingrijpendheid van een onderzoek of behandeling, het ziekte-inzicht van de cliënt en het vermogen om de aard en consequenties van de (weigering van de) behandeling te overzien.

Leave a Comment