Wat is mentorschap?

Mentorschap is een maatregel die door de kantonrechter wordt uitgesproken indien een persoon niet (meer) in staat is om zijn eigen, persoonlijke belangen te behartigen. Het gaat hier dus duidelijk niet om financiële belangen, maar om bijvoorbeeld het welzijn, de verzorging, de verpleging, huisvestiging of medische behandeling van de betrokkene, omdat hij dat zelf niet meer kan.

Leave a Comment