Werkzaamheden mentorschap?

De mentor stelt bijvoorbeeld het zorgplan vast, maar de uitvoering van de zorg behoort niet tot de taken. Tijdens het mentorschap is de betrokkene handelingsonbevoegd in aangelegenheden betreffende zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor bewaakt de niet-vermogensrechtelijke belangen van de betrokkene.

Leave a Comment